שירותים משלימים - בדיקות

בדיקת אפיון רשת מים

בדיקת אפיון רשת מים הינה בדיקה הנדרשת לצורך כיבוי אש, לפני תחילת התכנון נדרש לבצע בדיקה זו לשם הבנה האם כמויות המים ברשת העירונית מתאימות לדרישות המחושבות למערכות כיבוי אש.
לבדיקה זו משמעות גובהה בקביעת קוטרי צנרת, ופריסת מערכת המתזים וכן לגבי שאלת הצורך בהתקנת מאגר ומשאבה. 

ערכת בדיקת מז"ח אל"מ

מז"ח הינו מונע זרימה חוזר בעל איזור לחץ מופחת.
תפקידו הוא למנוע חדירת מים מזוהמים שאינן באיכות מי שתיה לרשת העירונית . המז"ח מותקן בד"כ לפני חיבור מים לכיבוי אש, השקיה וכדומה. ע"פ תקנות בריאות העם נדרש לבדוק תקינות אביזר למניעת זרימה חוזרת מידי שנה.
לבדיקה זו משמעות בריאותית קריטית מפני שבמידה ומים מזוהמים חודרים למי השתיה הדבר עלול לפגוע באוכלוסיות רגישות בטווח המיידי.

מטף אבקה 3 ק"ג

גלאי עשן מתאים לתקן 1220 ח' 5

מטף אבקה 6 ק"ג